Rehabilitační cvičení pro děti

Rehabilitační cvičení je určeno pro děti od 8 let. V našich lekcích se setkáte s prvky kompenzačního cvičení na principech DNS, ale nejen to. Většina sportů je vedena k ranné specializaci,  a proto se snažíme nabídnout všeobecné zaměření.

Lekce mají sloužit k všeobecnému rozvoji, kompenzaci dětí na nevědomé úrovni. Naším cílem je vést lekce tak, aby dětem otevíraly pozitivní cestu k pohybu.

Jednotlivá lekce – 200 Kč
Permanentka - 2000 Kč za 10 lekcí (platbu proveďte v sekci Kurzy)

Mgr. Barbora Pavlíková

Mgr. Barbora Pavlíková

Pracuji jako fyzioterapeut a pohyb je mou každodenní součástí.
Pohyb je naše přirozenost, dýchání je pohyb. Pohyb jsme my, každý má svou pohybovou identitu, jedinečnost. Prostřednictvím pohybu dáváme najevo své emoce, náladu.
Často bereme naši tělesnou schránku pouze jako prostředek k našim cílům. Bereme si vše co nám nabízí automaticky a zapomínáme ji to vracet.
Začneme se zajímat až nás něco bolí a jsme tak ve svém životě omezení.
Cílem mé práce není naučit klienty cvičit, ale vnímat se, cítit, brát si ze svého tělesného potenciálu a zase zpátky vracet co nám naše jedinečné tělo nabízí. Propojit pohyb s myšlenkou.

[email protected]
774 833 128
Petr Čajánek

Petr Čajánek

Celý svůj život jsem se věnoval sportu.

Během své aktivní činnosti jsem hledal cesty jak rozvíjet svoje dovednosti a možnosti, jak si udržet výkonnost. A čím dál tím vice jsem si začal uvědomovat propojení mezi tělem a myslí.

Po konci aktivní činnosti jsem se se stal žákem Petra Růžičky a jeho programu Pohyb je život, jimž jsem do dnešních dnů.

V rámci lekcí se snažím propojovat svoje prožitky z aktivních let s vědomostmi nabranými v pohybové praxi. Rozvíjet nejen tělo, ale i mysl. Pracovat na pozornosti, vnímání, trpělivosti, odpovědnosti za svůj vlastni rozvoj….

[email protected]
731 513 258

Rozvrh Vytisknout